תקשורת בעסק משפחתי – סדנה לאימון מנהלים בעסקים משפחתיים

אנו מתמחים בליווי עסקים משפחתיים וחברות משפחתיות מאז שנת 1994 ומציעים למנהלים ובעלים של עסקים בבעלות משפחתית תכניות המותאמות לעסק המשפחתי ולחברה המשפחתית שלהם. 

 

כללי

לתקשורת בחיינו יש תפקיד חשוב מאוד ולא לחינם אמרו "חיים ומוות ביד הלשון" אך לתקשורת טובה בעסק המשפחתי ובחברה המשפחתית יש חשיבות מיוחדת ואפשר ללמוד אותה.

האם מנהלים בעסקים משפחתיים וחברות משפחתיות יודעים לנהל תקשורת ארגונית ועסקית בסביבה משפחתית ? למרבה הצער ניסיוננו מלמד שלא מעט פעמים מנהגי תקשורת משפחתיים שאינם מתאימים לסביבה העסקית משבשים הן את הניהול השוטף, הן את הפיתוח העסקי והן את הקשר האישי. לעיתים הם גולשים עד כדי סכסוך משפחתי חמור ומזיק מאוד. 


 
מטרות הסדנה

♦ להקנות הבנה למושגי יסוד בניהול תקשורת בעסק משפחתי.  
♦ להציע כלים ושיטות לטיפוח התקשורת האישית בעסק המשפחתי.

♦ לסייע למנהלים בעסק המשפחתי לשכלל את התקשורת הניהולית והארגונית.
♦ לשפר את יכולת המנהלים להנהיג את עמיתיהם בעסק המשפחתי להשגת יעדי החברה.


 
מתכונת הסדנה

סדנה מתמשכת הכוללת הדרכה של מודלים שונים בתקשורת ואימון לניהול התקשורת בעסק המשפחתי במצבים שונים.


 
תוצאות אפשריות

♦ הקטנת מתח וחיכוך בעבודה.
♦ הגדלת הפריון בישיבות ההנהלה והדירקטוריון.
♦ שיפור רוח הצוות והגדלת שיתוף הפעולה בעסק המשפחתי.