"נגעת נסעת" - סדנה לפיתוח חשיבה כלכלית וניצול הזדמנויות עסקיות - בטבע

כללי

הזדמנויות עסקיות מופיעות בשוק ונעלמות ונחטפות או על ידי עושי השוק או המשתמשים בו. יכולתו של הארגון העסקי לנצל את ההזדמנויות הנקרות בדרכו לטובתו תלויה בגורמים רבים שהעיקריים שבהם חזון, חשיבה כלכלית, תקשורת ארגונית טובה, ויכולת לקחת סיכונים מחושבים בזמן אמת.

 

מטרת הסדנה

לתרגל חשיבה כלכלית תוך לקיחת סיכונים מחושבים בחישוב עלות תועלת..

 

מתכונת הסדנה

סדנת תנועה ומשחק בחיק הטבע.
הסדנה היא במתכונת של יום אחד או יומיים עם לינה בשטח.

 

תוצאות אפשריות

♦ לימוד שיטות לזיהוי גורמים כלכליים. 
♦ לימוד שיטות לחישוב כלכלי ונטילת סיכונים מחושבים.