"השרות האסרטיבי" - סדנה בנושא הצבת גבולות בשרות ללקוח

כללי

אומרים ש"הלקוח תמיד צודק" אך מה עושים כשהלקוח עובר את גבול הטעם הטוב ? לעיתים לקוחות נוקטים אלימות מילולית או פיזית או גורמים ברשלנות ואף במזיד נזק לנכסי העסק ולמוניטין שלו. האתגר של טיפול בלקוחות כאלה שלמעשה לנו יש תלונה כלפיהם – מעין "תלונה הפוכה" הוא עצום ואתגרי ביותר !

 

מטרות הסדנה

לימוד שיטות התנהגותיות לטיפול בלקוחות תוקפניים תוך שמירה מרבית על שביעות רצונם.

 

מתכונת הסדנה

סדנה בת יום הכוללת לימוד ותרגול באמצעות משחקי תפקידים.

 

תוצאות אפשריות

♦ גידול בשביעות רצון העובדים. 
♦ שמירה על נכסי העסק כולל מוניטין. 
♦ מזעור נזקים ביחסי ספק לקוח.