"אמנות המכירה" – סדנה להדרכה ואימון של מוכרנים בעקרונות המכירה

כללי

מכירה היא תהליך של שכנוע הלקוח שהמוצר או השרות שלנו הוא בעל ערך יותר גדול עבורו מאשר המחיר שאנחנו דורשים תמורתו. הגדרה אחרת קובעת שמכירה היא מסירת מידע על ערכו של דבר מה באופן שישפיע על האנשים לחפוץ בו. במובן זה אכן כולנו אנשי מכירות בכל תחום מתחומי חיינו, אך אין הדבר קל כלל ועיקר.

 

מטרות הסדנה

♦ העמקת ההבנה של אתגרי המכירה המודרנית.
♦ הגברת המודעות לקשר שבין תקשורת, מכירה, מיקוח ושרות.
♦ לימוד שיטות מכירה מתקדמות.

 

מתכונת הסדנה

סדנה בת 3 ימים – לימוד יסודות המכירה ושיטות מכירה מתקדמות כולל תרגול רב של התנהגות המוכרן בשלבי המכירה השונים ובמצבי מכירה מיוחדים לפי השתייכות ענפית.

 

תוצאות אפשריות

♦ פיתוח עצמי בתהליך המכירה.
♦ פיתוח יכולת המכירה וגידול בפריון המוכרן.
♦ טיפוח שיטות מכירה יעילות המתאימות לארגון על פי מומחיותו.