ניהול עסק משפחתי - סדנה למנהלים ודירקטורים בעסקים משפחתיים

אנו מתמחים בליווי עסקים משפחתיים וחברות משפחתיות מאז שנת 1994 ומציעים למנהלים ובעלים של עסקים בבעלות משפחתית תכניות המותאמות לעסק המשפחתי ולחברה המשפחתית שלהם. 

 

כללי

ניהול עסק משפחתי הוא אתגר ייחודי למנהלים ולדירקטורים מקרב המשפחה ומחוצה לה. הרגישות המשפחתית מחייבת התנהלות מושכלת השונה מזו הנהוגה בעסק רגיל.

רבים מהמנהלים בעסקים משפחתיים ובחברות משפחתיות מגיעים לתפקידי ניהול בכירים ללא הכשרה קודמת בתפקידי ניהול בעסקים אחרים ולרוב אין הם זוכים להדרכה ניהולית סדורה בעסק המשפחתי ולכן האתגר העומד בפניהם כפול ומכופל. 

 


מטרות הסדנה

סיוע להכשרתם הניהולית של מנהלים צעירים בעסקים משפחתיים.
הכנה בסיסית למילוי תפקידי דירקטורים בעסקים משפחתיים.

 


מתכונת הסדנה

סדנה מתמשכת של 12 מפגשים אחת לשבוע הכוללת הרצאות, ניתוחי אירועים וסימולציה. 

 

התוצאות האפשריות

♦ שיפור המודעות לייחודיות הניהול בעסק המשפחתי.

♦ לימוד עקרונות של ניהול ישיבות בעסק המשפחתי. 
♦ שיפור התקשורת הניהולית בעסק המשפחתי. 

♦ הפחתה של קונפליקטים בעסק המשפחתי.

♦ העצמה ניהולית לדור ההמשך.