"מנהיגות בתקשורת" – סדנה לפיתוח מנהיגות ושליטה בתקשורת ניהולית

כללי

אי הבנות ומחסומי תקשורת יוצרים תסכול לא מועט בחייו של כל מנהל המבקש להניע את עובדיו. הניסיון מלמד שהשפה נתפשת ע"י מנהלים רבים כמובנת מאליה ולכן "מגדל בבל" עדיין קיים. הגברת המודעות לחשיבות דרכי יצירת התקשורת הניהולית מעניקה כלים חדשים להתמודדות עם אתגרי הניהול בעסקים משפחתיים ובעסקים בכלל.

 

מטרות הסדנה

♦ להקנות הבנה לתהליך התקשורת הבינאישית.  
♦ להקנות גישה חדשה לאי הבנות בתקשורת הבינאישית.
♦ להקנות למנהלים כלי הנעה ומנהיגות בתקשורת הבינאישית.


 
מתכונת הסדנה

סדנה בת יום המבוססת על הפעלות תקשורתיות מקוריות לתרגול מודלים שונים של תקשורת בינאישית בניהול.


 
תוצאות אפשריות

♦ הפחתה של אי הבנות בתהליך הניהול.
♦ הגברת המודעות לכוח המניע של שפת התקשורת בניהול.
♦ פיתוח מנהיגות בתקשורת הבינאישית.