עסק משפחתי – חזון ההצלחה בחילופי הדורות / אלי כהן

 

 "בַּיָּמִים הָהֵם לֹא יֹאמְרוּ עוֹד אָבוֹת אָכְלוּ בֹסֶר וְשִׁנֵּי בָנִים תִּקְהֶינָה" ( ירמיהו ל"א כ"ח )

מניסיוני ומהיכרותי רבת השנים עם עסקים משפחתיים למדתי כמה גדול הצער של משפחות שהעסק המשפחתי שלהם לא צלח את חילופי הדורות וכשל בדור השני או בדור השלישי או שנמכר בלית ברירה לאחרים. לעיתים מדובר במפעל חיים שהקשר הרגשי והכלכלי אליו הוא כה חזק ולכן המשבר המתלווה לפרידה כפויה ובלתי צפויה ממנו עלול להיות קשה מאוד.

יש כאלה שאומרים שלא נכון להעביר את העסק המשפחתי לדור הבא; איתן ורטהיימר, מבעלי ישקר עד לאחרונה, הוא לפי הפרסומים האחרונים בעיתונות, אחד מהם. גם וורן באפט וביל גייטס לפניו נודעו בהחלטתם שלא להעביר את עסקי המשפחה לילדיהם ועל באפט אמרו שנימק את החלטתו במילים ש"זה כמעט לא אמריקאי" לנהוג כך.

בכל זאת, עדיין יש הרבה משפחות בעסקים שהיו מעדיפות מסיבותיהן לעמוד בהצלחה באתגר ההעברה הבין דורית ולאפשר לצאצאיהם וקרוביהם להמשיך לעבוד ולהתפרנס בעסק המשפחתי. באיזו מידה הדבר אפשרי  ?

הספרות המחקרית והסטטיסטיקה המרה המוכרת היטב לכל מי שעוסק בתחום זה לא מנבאות שיעורי שרידות גבוהים לעסק המשפחתי במעבר מדור לדור; במקורותינו נאמר "כִּי לֹא לְעוֹלָם חֹסֶן; וְאִם-נֵזֶר, לְדוֹר וָדוֹר" ( משלי כ"ז כ"ד(  תוך הטלת ספק בסיכויי ההצלחה. נשאלת השאלה האם, ועד כמה, אפשר לשפר את סיכויי ההצלחה של עסקים משפחתיים בחילופי הדורות ואם כן, מה נחוץ לשם כך ?

במאמר זה אתמקד בכמה מגורמי הרקע החשובים, לדעתי, להבנת הקושי העצום במעבר הבין דורי בעסקים משפחתיים וגם אעלה כמה רעיונות שלדעתי הכרחיים להצלחה באתגר הזה.

גורמי הרקע – הכשרה, חינוך, חישול והתאמה

הפרשנות המקובלת לפסוק המקראי שבפתח מאמר זה היא שבנים לא ייענשו עוד על חטאי אבותיהם אלא כל אחד בחטאו יישא. אבקש לפרש את הפסוק מנקודת מבט אחרת, שונה במקצת, הנוגעת ביחסי אבות ובנים וביחסי הורים וילדיהם בעסקים משפחתיים ובחברות משפחתיות.

אין חולק, שהקמתו של עסק חדש היא מטלה כבדה של יזמות, שליטה וניהול לאורך זמן; היא מצריכה כוחות נפש ומשאבים רבים, אישיים, מקצועיים, כלכליים ואחרים. את המטלה הזו נושאים על כתפיהם המייסד או דור המייסדים והם אלה שאוכלים את פירות הבוסר של שלבי הייסוד וההקמה עד להתבססות העסק החדש.

יש מקומות לרוב, שבהם בני ובנות המייסדים מגיעים לעבודה בעסקי המשפחה רק לאחר שעסקים אלה התבססו היטב בשוק כתוצאה מעמל כפיים וזיעה ברוכה של הוריהם ושל הורי הוריהם; רבים מהם קיבלו את הג'וב בעסק המשפחתי רק בשל היותם מקורבים למשפחת המייסדים, ולפעמים התפקיד ממש נתפר עבורם.

בנים ובנות של בעלי עסקים משפחתיים כאלה לא חוו ולא למדו את אתגרי ההקמה של העסק המשפחתי, לא התנסו בעצמם ביזמות ובהנהגה עסקית ולא רכשו את החישול הנדרש לכך; לפעמים הם גם חסרי כל ניסיון קודם בשוק העבודה ובניהול של עסקים; ביניהם יש המשתלבים היטב בתפקידי ניהול בכירים בעסקי המשפחה בעוד הבעלות, השליטה ושרביט הניהול, על כל האחריות הנגזרת מכך, נותרת לאורך זמן ניכר בידי דור ההורים בלבד.

במצב כזה לא מן הנמנע ששיניהם של בנים ובנות כאלה תקהינה; הם לא מעט פעמים חסרים את ההכנה הדרושה לעמוד בהצלחה באתגר ההעברה הבין דורית בעיקר משום שלא רכשו את הכישורים הנדרשים לבעלות ושליטה בעסקים – עסקים בכלל ועסקים מורכבים בפרט – שלא לדבר על ייזום והקמה של עסקים חדשים בכוחות עצמם.

אם אכן כך, של מי הוא ה"חטא" שבעטיו קהו שיני הבנים והבנות ? האם זה "חטא" האבות או "חטא" ילדיהם ? לדעתי זה לרוב "חטא" דור ההורים; אף שהוא רצוף כוונות טובות למכביר, את מחירו משלמים, בטווח הארוך, צאצאיהם וקרוביהם; לא רק בקהות שיניים אלא לפעמים גם בשברון לב.

הכיצד, אפוא, אפשר להקנות לבני ובנות הדור הבא את יכולת ההתמודדות עם אתגר ההעברה הבין דורית בעסק המשפחתי ?

 

חזון ההצלחה – פעולות הכרחיות

לדעתי, לעסק משפחתי המבקש להצליח בחילופי הדורות נחוץ, בראש ובראשונה, חזון שתכליתו המפורשת היא העברה של העסק המשפחתי מדור לדור בהצלחה; זה חזון שהמשפחה כולה מחויבת לו וממנו ייגזרו התכנון האסטרטגי וגם כל הפעולות הנחוצות, החל מיום ההצטרפות של בני ובנות המשפחה לעסק המשפחתי.

כאן כדאי להזכיר שיש משפחות שאין בהן בן או בת המבקשים להצטרף לעסקי הוריהם; יש משפחות בהן רק אדם אחד נבחר להמשיך את עסקי הוריו; יש כאלה שרק חלק מבניהם או בנותיהם מעוניינים להצטרף לעסק המשפחתי בעוד אחרים מתנגדים לכך ( וזה אתגר מורכב העומד בפני עצמו ); יש גם משפחות בהם כל בני ובנות המשפחה מייחלים בכל מאודם להעברת העסק לדור הבא בהצלחה אך אינם יודעים מה הן הפעולות הנדרשות כדי להצליח בכך.

מה הן, אם כן, הפעולות העשויות להיגזר מחזון שתכליתו היא הצלחה בהעברה הבין דורית בעסק המשפחתי ? הנה כמה מהפעולות, התודעתיות והמעשיות, ההכרחיות ( לא מספיקות ) לדעתי:
א.דרושים לבני ובנות דור ההמשך בעסק המשפחתי חינוך ליזמות ולהנהגה עסקית וגם הכשרה ניהולית המותאמת, לעסקים משפחתיים בכלל ולעסק המשפחתי בפרט, שיינתנו להם מגיל צעיר; מן הראוי להקצות בהתמדה משאבים, משפחתיים ועסקיים, למטרה זו.
ב.יש לפתח תרבות של למידה מתמדת יחד עם סובלנות ופתיחות כלפי חדשנות ותהליכי שינוי בעסק המשפחתי. בנים ובנות החוששים, יתר על המידה, לסטות מדרכי הוריהם עלולים להפוך לזהירים ושמרניים מידי, לפעמים עד כדי קפיאה ודעיכה מסוכנת בעסק המשפחתי; מאידך, לבנים ובנות שקיבלו אימון עסקי ויודעים לקחת סיכונים מחושבים בעסקים יש סיכוי להרחיב את עסקי המשפחה ואף להקים עסקים חדשים משלהם.
ג.הפרנסה האפשרית למשפחה ההולכת ומתרחבת תלויה בגודל הצמיחה של עסקי המשפחה והרי אף עסק אינו גדל עד אין סוף; לכן, ברור שלא יתאפשר לכולם להתפרנס לאורך ימים אך ורק מהעסק המשפחתי המקורי; ודאי שלא כולם יוכלו לעבוד בעסקי המשפחה ולנהל אותם אפילו אם הם מתאימים וראויים לכך. הליכי בחירת הממשיכים והכשרתם מוטב שייעשו בתבונה ורגישות רבה תוך הסתייעות באנשי מקצוע מתחומי מומחיות שונים.
ד.העסק המשפחתי הוא גוף חי וישות מורכבת העומדת בפני עצמה ולא רק נכס רכושי שבידי המשפחה. נחוצים תהליכי תכנון ניהולי, ארגוני ועסקי לעסק המשפחתי לאורך זמן, הרבה לפני העברת הבעלות והשליטה לאחרים ולפני עריכת צוואה. לדעתי, בני ובנות המשפחה אשר קשרו את עתידם בעתידו של העסק המשפחתי יכולים וצריכים להיות מעורבים, משלב מסוים, בגיבוש החזון, המטרות, הדרך והאפשרויות להמשיך ולשלוט ( ביחד או לחוד ) בעסקי המשפחה בדור הבא, על כל השאלות הנובעות מתכנון יסודי, סדור ומקצועי, של סוגיות הבעלות השליטה והניהול בעסק המשפחתי.
ה.האופי ומבנה השותפות של אחים ואחיות, חתנים וכלות בעסק משפחתי אינו דומה כלל לאופי ולמבנה ההיררכי במשפחה גרעינית של הורים וילדיהם העובדים בעסק משפחתי. לכן, החל בדור השני ( ובוודאי בדור השלישי ואילך ) של הבעלות על העסק המשפחתי דרושים דגם ניהולי אחר ותרבות ארגונית ומשפחתית שונות לחלוטין. אלה חייבים להישען על תקשורת בין אישית טובה שאפשר וצריך לפתח אותה, כבר בדור המייסדים.

 

מה האסטרטגיה שלך  ?

יש בעלי עסקים הנמנעים מלכתחילה מהכנסת בני ובנות משפחה לעבודה בעסק שלהם מסיבות עקרוניות ואידיאולוגיות, אך האם אלה שבוחרים להכניסם יוכלו להרשות לעצמם להימנע מהכנה ותכנון של ההעברה הבין דורית בעסק המשפחתי  ?!

בקרב עמיתיי, החוקרים והיועצים לעסקים משפחתיים, יש רבים הסבורים שעל בעלי עסקים כאלה מוטלת החובה העסקית והמשפחתית ( לדעתי, גם המוסרית ) להנהיג תכנית עבודה מפורטת להכנה ותכנון של ההעברה הבין דורית. לדעתי, זו צריכה להיות תכנית למידה המותאמת להם ולעסק המשפחתי שלהם ועל צאצאיהם וקרוביהם להיות מודעים לצורך הזה ולהשתתף בנטל הכרוך בכך – בין שהדבר יוביל לשגשוג העסק המשפחתי ולהעברתו בהצלחה לדור הבא ובין שהדבר יוביל להחלטה למכור אותו לאחרים.

להורים יש, מטבע הדברים, כוח מוסרי ומשפטי, להכריע ולגשר במחלוקות בלתי נמנעות שיצוצו ויעלו, במוקדם או במאוחר, בין צאצאיהם וקרוביהם בעסק המשפחתי ואפשר לנצל כוח זה לטובת הכנה ותכנון של ההעברה הבין דורית גם במסגרת תהליך גישור עסקי משפחתי.

אף שאין במאמר זה מסגרת כוללת לדיון וקבלת החלטות פרטנית, אוכל לומר, מניסיוני ומהיכרותי עם עסקים משפחתיים, שהאסטרטגיה ההימנעותית הקרויה "אחרי המבול" או בגרסתה הרכה יותר "שיסתדרו לבד" עלולה להיות הרסנית, יקרה וכואבת מאוד, לעסק ולמשפחה.

 

אלי כהן הוא יועץ לניהול, מאמן עסקי ומגשר העוסק בליווי עסקים משפחתיים, מנהל חברת הדרכה יוצרת – פיתוח ארגוני בע"מ המציעה תכנית גישור ייחודית לעסקים משפחתיים.

כל הזכויות שמורות  ©

המידע במאמרים הוא כללי בלבד ואינו מהווה בשום אופן יעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי.
נבקש לא לעשות כל שימוש במאמרים ללא קבלת רשותנו מראש ובכתב.

 

חזון ההצלחה בחילופי הדורות / אלי כהן
5 (100%) 3 votes
השארת תגובה